Spotkania z innymi jednostkami uczelni

Jednostka
Wydział Humanistyczny
Tagi
Kategoria praktyki

Spotkania z innymi jednostkami uczelni
Działania - opis dobrej praktyki

1. cotygodniowe spotkania: w poniedziałki rano - wszyscy pracownicy dziekanatu - omawiamy sprawy bieżące i ekstraordynaryjne; we wtorki mam podobne spotkanie z dziekanem i prodziekanami - w ten sposób, wszyscy są zorientowani w sprawach, które aktualnie toczą się w dziekanacie (u nas to nie tylko obsługa studentów, ale i sprawy naukowe), co pozwala nie tylko lepiej zorganizować/zaplanować pracę, ale i przedyskutować nowe rozwiązania czy wskazać pola do ewentualnej zmiany. 2. comiesięczne spotkania kierowniczek dziekanatu z dyrektor ds. studenckich i organizacji kształcenia (oraz kierownikami działu kształcenia i działu rekrutacji i spraw studenckich - omawiamy sprawy bieżące i problemowe, szukamy wspólnych rozwiązań na poziomie uczelni).

Rezultaty

..

Kontekst / założenia

..