Jak wspierać zagranicznego studenta podczas wymiany – program Buddy

Jednostka
Centrum Programów Międzynarodowych
Kraj
Polska
Kategoria praktyki

Przewodnik dla Buddy –  jak dobrze wspierać zagranicznego studenta podczas wymiany w SGH
Działania - opis dobrej praktyki


Działania - opis dobrej praktyki

Centrum Programów Międzynarodowych w SGH we współpracy z ESN wprowadziło program opieki i wsparcia dla studentów zagranicznych "Buddy". Każdy z przyjeżdżających studentów zagranicznych ma swojego opiekuna, wyselekcjonowanego spośród studentów SGH.

Kluczowe dla powodzenia tego programu jest przekazanie rzetelnej informacji o tym, jakie są zadania i obowiązki związane z opieką nad studentem z zagranicy. Dlatego przygotowaliśmy unikalny przewodnik, który w jasny i przystępny sposób prezentuje, jakich formalności powinien dopełnić student zagraniczny i kiedy. Do każdego obszaru przypisaliśmy konkretne zadania i wskazówki dla Buddy.

Rezultaty

Jednym z interesujących efektów wprowadzonego przez nas Programu Buddy jest praktyczny "Przewodnik dla Buddy - jak dobrze wspierać zagranicznego studenta podczas wymiany w SGH". Jeśli chcecie skorzystać z naszego przewodnika i wykorzystać ten pomysł w swojej uczelni, serdecznie zachęcamy. Przewodnik jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: http://projectwelcome.sgh.waw.pl/publications/przewodnik-dla-buddy-–-jak-dobrze-wspierać-zagranicznego-studenta-podczas-wymiany-w-sgh

Kontekst / założenia

Studenci zagraniczni realizujący program wymiany w SGH często zgłaszali uwagi dotyczące zbyt licznych procedur i obowiązków związanych z formalizacją ich pobytu i załatwieniem spraw związanych z zamieszkaniem w Polsce. Istotną barierą utrudniającą organizację spraw pobytowych była nieznajomość języka polskiego. Utrudniało to załatwienie formalności, na przykład w niektórych urzędach.