International Exchange Lounge

Tagi
Kraj
Austria
Kategoria praktyki

International Student Lounge
Działania - opis dobrej praktyki

Wirtschaftsuniversität Wien organizuje dla studentów International Student Lounge. Są to spotkania umożliwiające nawiązanie kontaktów pomiędzy studentami przyjeżdżającymi na wymianę i wyjeżdzającymi (dobór grupy świadomie preferuje połączenie w jednym panelu osób przyjeżdżających z danego kraju/uczelni oraz studentów z WUW deklarujących zamiar wyjazdu do tego kraju/uczelni).

Spotkania umożliwiają studentom również zapoznanie się z koordynatorami kierunków oraz uczestniczenie w interaktywnym wykładzie przygotowanym przez jednego z nauczycieli akademickich, dotyczącego kwestii związanych z globalizacją.

Rezultaty

Zwiększenie zainteresowania programami wymiany, nawiązanie kontaktów, integracja studentów zagranicznych

Kontekst / założenia

Umożliwienie nawiązania kontaktu pomiędzy studentami przyjeżdżającymi i wyjeżdżającymi w ramach programów wymianę