Academic Advisors - wsparcie dla wymian studentów

Działania - opis dobrej praktyki

W procesie aplikacji o udział w programach wymiany/mobilności studenckiej przez studentów Wirtschaftsuniversität Wien (WUW) można wskazać na instytucje pełnomocników ds. współpracy (Academic Advisors) rekrutujących się z grona pracowników naukowych WUW, odpowiedzialnych za jedną lub więcej uczelni partnerskich.

Do ich zadań należy wstępna ocena i selekcja kandydatów do wyjazdu na podstawie kryteriów formalnych (życiorysu, zawartości/treści listu motywacyjnego oraz ocen ze studiów). Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy dana destynacja jest popularna i jest wielu kandydatów aplikujących o miejsca. Dane kandydatów wybranych przez Academic Advisors wprowadzane są do systemu WUW, a dalszymi procedurami odnośnie organizacji wyjazdu zajmuje się już International Office.

Rezultaty

Lepsze dopasowanie i skojarzenie uczelni oraz studentów, co pozwala na bardziej efektywne zrealizowanie studiów za granicą

Kontekst / założenia

Wsparcie pracy International Office w lepszym dobraniu kandydatów do konkretnych uczelni partnerskich i oferowanych przez nie programów studiów.