Zgłoszenia tytułów prac dyplomowych

Jednostka
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Kategoria praktyki

Zgłoszenia tytułów prac dyplomowych
Działania - opis dobrej praktyki

Zgłoszenia tematów prac dyplomowych przez promotorów pracownikom Obsługi Studenta (w celu zainicjowania pracy w systemie APD) -  promotorzy w terminie wskazanym przez Dziekana, przesyłają pracownikom Obsługi wykaz tematów prac, które planowane są do obrony. Na tej podstawie pracownicy "otwierają" studentom, promotorom i recenzentom prac dostęp do systemu APD, w którym zamieszczane sa prace dyplomowe, raporty z systemu anty plagiatowego, opinia promotora i recenzenta pracy.

Rezultaty

..

Kontekst / założenia

..

Dodatkowe informacje

...