Zestawienia studentów

Jednostka
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Kategoria praktyki

Zestawienia studentów
Działania - opis dobrej praktyki

Comiesięczne przygotowane są zestawienia liczebności skreślonych i aktywnych studentów. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad liczebnością studentów, co ułatwia sporządzanie różnych statystyk potrzebnych Dziekanowi.

Rezultaty

.

Kontekst / założenia

.