Windykacja

Jednostka
Wydział Studiów Edukacyjnych
Kategoria praktyki

https://pixabay.com/pl/illustrations/d%C5%82ug-po%C5%BCyczki-kredytowe-pieni%C4%85dze-1500774/
Działania - opis dobrej praktyki

Zanim rozpoczniemy proces windykacyjny, staramy się nawiązać kontakt telefoniczny ze studentami. Jeżeli to nie skutkuje wówczas w pierwszej kolejności wysyłamy wezwanie do zapłaty w postaci email. Po upływie określonego czasu i ewentualnej braku jakiejkolwiek reakcji ze strony studenta wysyłamy papierowe wezwanie do zapłaty wraz ze wszczęciem skreślenia z listy studentów. Dopiero w przypadku braku reakcji przechodzimy do dalszej procedury, czyli skreślenia studenta oraz przekazanie akt do radców prawnych.

Rezultaty

https://amu.edu.pl/

Kontekst / założenia

https://amu.edu.pl/