Podział zadań

Działania - opis dobrej praktyki
Rozdzielenie dziekanatu i sekretariatu dziekana. Poprzednio w dziekanatach były po dwie panie, które zajmowały się sprawami studenckimi i wydziałowymi. Teraz jest jedna osoba w każdym dziekanacie i zajmuje się tylko sprawami studenckimi, a dziekani mają sekretarki, które zajmują się sprawami wydziału.