Podział zadań

Jednostka
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kategoria praktyki

https://pixabay.com/pl/photos/tablicy-og%C5%82osze%C5%84-laptopa-komputer-3233653/
Działania - opis dobrej praktyki

Podział stanowisk w Dziekanacie na stanowiska obsługi studenta i wydziałowe (ds. obsługi wydziału i ds. jakości kształcenia), tzn. rozdział obowiązków na sprawy studenckie i wydziałowe. Na wydziale funkcjonują również pracownicy inżynieryjno-techniczni, którzy wspomagają pracę dziekanatów w okresie sesji.

Rezultaty

https://www.umcs.pl/

Kontekst / założenia

https://www.umcs.pl/