Podania elektroniczne

Jednostka
Dziekanat
Kategoria praktyki

Działania - opis dobrej praktyki
Dobra praktyka  składania podań w systemie USOS sprawdza się w sposób fantastyczny, ułatwiło to pracę dziekanatu, studenci są zadowoleni i kolejki do dziekanatu się zmniejszyły. Zaczynamy wprowadzać również wewnętrzne przesyłanie podań do dziekanów, co dodatkowo ułatwia kontakt z dziekanatem, również poza miejscem pracy.