Podania elektroniczne

Jednostka
Wydział Elektryczny
Kategoria praktyki

https://pixabay.com/pl/photos/biuro-domowe-stacja-robocza-urz%C4%85d-336373/
Działania - opis dobrej praktyki

Przyjmowanie podań czy wniosków w formie elektronicznej, wydawanie decyzji Dziekana (te które nie wymagają przygotowania decyzji administracyjnej), podanie złożone przez system – weryfikacja przez pracownika lub prodziekana – decyzja i zamknięcie podania – możliwość złożenia odwołania (wszystkie etapy „podróży” wniosku widoczne są dla studenta.

Wnioski są przypisane do konta studenta – dziekan lub pracownik dziekanatu może dowolny  wniosek zweryfikować. Wnioski elektroniczne mogą dotyczyć prośby o przygotowanie dokumentu, w tym wypadku student zgłasza zapotrzebowanie przez system, a po zamknięciu wniosku osobiście pojawia się  po odbiór np. zaświadczenia czy karty przebiegu studiów.

Wprowadzenie kalendarza pracy Dziekanatu – informacja dla studenta w jakich terminach są przyjmowane określone wnioski. Wnioski i podania dostępne są w formie elektronicznej – także wnioski w języku angielskim (wydział prowadzi sporą grupę studentów obcokrajowców). Obecny system informatyczny, na którym pracujemy wirtualny dziekanat ISOD został stworzony z myślą o dziekanacie przez pracowników wydziału. Dostępne są protokoły zaliczenia przedmiotu deklaracje wybór specjalności, czy bloków przedmiotów przez system, obecność na zajęciach czy prace domowe także. Stały kontakt z wsparciem pomaga wdrożyć np. zmiany w przepisach szybciej i sprawniej, czyli współpraca  kluczem do sukcesu :)

Rezultaty

https://www.pw.edu.pl/

Kontekst / założenia

https://www.pw.edu.pl/