Organizowanie spotkań ze studentami w ostatnim semestrze studiów

Jednostka
Wydział Zarządzania
Kategoria praktyki

https://pixabay.com/pl/illustrations/zarz%C4%85dzanie-czasem-biznesu-1966396/
Działania - opis dobrej praktyki

Przestawienie wymogów dotyczących rejestracji pracy, przedstawienie zasad i programu do dokonywania rezerwacji terminów obron, przedstawienie planowanego kalendarza obron (uwzględnia on okres obowiązkowego zamknięcia uczelni w okresie urlopowym oraz umożliwia poświęcenie czasu pracownikom na obowiązki wynikające z rozliczenia semestru oraz rozpoczęcia nowego roku, jednocześnie umożliwiając wywiązanie się z miesięcznego okresu na wydanie dyplomu).

Rezultaty

https://www.agh.edu.pl/

Kontekst / założenia

https://www.agh.edu.pl/