Organizacja obron

Jednostka
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Kategoria praktyki

Organizacja obron
Działania - opis dobrej praktyki

Wyznaczanie terminów obron prac dyplomowych przez promotorów  - pracownicy Obsługi nie organizują ani nie wyznaczają terminów obron, wpisują je jedynie do systemu, w celu wygenerowania protokołu.