Ocena dziekanatu

Jednostka
Wydział Filologiczny
Tagi
Kategoria praktyki

https://pixabay.com/pl/photos/opinie-opinia-klient%C3%B3w-satysfakcja-1977987/
Działania - opis dobrej praktyki

Studentom została udostępniona ankieta oceny pracy Dziekanatu, formularz umożliwiający zgłaszanie uwag do pracy i funkcjonowania Dziekanatu, a także zgłaszania pomysłów pomagających usprawnić obowiązujące procedury.

Formularz dostępny jest w formie elektronicznej i papierowej. Stanowi także narzędzie dla pracowników Dziekanatu w przypadku zgłaszanych przez studentów roszczeń, jeżeli potrzebują wyrazić swoje uwagi na piśmie.

Studenci zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w ankiecie po zakończeniu każdego semestru za pośrednictwem mediów społecznościowych i ogłoszeń tradycyjnych, ale formularz można przekazywać cały rok.

Rezultaty

https://ug.edu.pl/

Kontekst / założenia

https://ug.edu.pl/