Kolejkomat

Jednostka
Wydział Prawa i Administracji
Tagi
Kategoria praktyki

https://pixabay.com/pl/photos/dopuszczenie-kupon-wpuszcza%C4%87-2974645/
Działania - opis dobrej praktyki

Na Wydziale Prawa i Administracji został wprowadzony System Kolejkowy. Głównym celem systemu było zmniejszenie nadmiernej liczby studentów przebywających w kolejce pod drzwiami do dziekanatu. Student loguje się za pomocą numeru pesel. Następnie wybiera właściwą kolejkę i odbiera wydrukowany numerek. Stanowiska w dziekanacie wyposażone są w wyświetlacze na których ukazuje się wywołany numer przez dziekanat. Przygotowana  aplikacja, pozwala na ustalenie limitu przyjęć na dany dzień w zależności od potrzeb. W terminie największego natężenia pracy przewidywane są rozszerzenia limitów. Aplikacja pozwala na pobranie informacji o osobie w kolejce (imię, nazwisko, numer indeksu), co następnie jest wyświetlane na terminalach dla pracowników dziekanatu. Studenci na pobranym bilecie mają informację pod jakim numerem będą wywoływani i mogą wstępnie ocenić, po upływie jakiego czasu będą załatwiać sprawę w dziekanacie. Rozwiązanie to daje możliwość pracownikom dziekanatu na regulowanie liczby obsługiwanych osób w czasie jednego dyżuru i zapobiega kumulacji studentów w kolejce przed dziekanatem.

Rezultaty

https://www.uni.lodz.pl/

Kontekst / założenia

zmniejszenie nadmiernej liczby studentów przebywających w kolejce pod drzwiami do dziekanatu