Informowanie studentów

Jednostka
Wydział Informatyki
Kategoria praktyki

Działania - opis dobrej praktyki
Pod koniec ostatniego semestru studiów (w każdym trybie i na każdym stopniu), wysyłam studentom maila z informacjami przeddyplomowymi. Wypunktowana w nim jest lista dokumentów niezbędnych do złożenia przed obroną, daty jakie powinny się na dokumentach znaleźć (studenci zawsze mają z nimi problem), obowiązujące terminy i cała procedura przeddyplomowa - w skrócie, kiedy, do kogo i z jakimi dokumentami muszą się udać. Co prawda wszystkie te informacje studenci mogą znaleźć na naszej stronie wydziałowej, ale taki "przewodnik w pigułce", czysto praktyczny, bez powoływania się na odpowiednie paragrafy Regulamin Studiów, bardzo ułatwia życie studentom, a i ja nie mam dzięsiątek wizyt w dziekanacie, telefonów i maili pt. co ja muszę zrobić przed obroną :)