V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji w SGH

V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji w SGH
V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji w SGH

W dniu 19 listopada 2019 r. w SGH odbyło się V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji. Tegoroczna edycja zorganizowana została wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Francuski w Polsce, Ambasadę Francji oraz SGH.

Organizowana już po raz piąty inicjatywa była ważnym wydarzeniem podsumowującym Polsko-Francuski Rok Nauki, ustanowiony w związku z obchodami 100-lecia przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską i Francją w 2019 r.,  na podstawie porozumienia między rządami Polski i Francji.

Głównym celem Forum było:

  • wzmocnienie dwustronnej współpracy między Polską a Francją w dziedzinie badań i innowacji, w tym w ramach programu wymiany bilateralnej naukowców PHC Polonium,
  • intensyfikacja współpracy polskich i francuskich naukowców (wspólnych projektów) w ramach programu ramowego Horyzont Europa,
  • wymiana doświadczeń i know-how w dziedzinie badań naukowych,
  • uzgadnianie i tworzenie zachęt dla rozwoju współpracy.

Tegoroczna edycja koncentrowała się przede wszystkim na współpracy zespołów badawczych z przemysłem innowacyjnym oraz tworzeniu międzynarodowych ośrodków badawczych w Europie i ich roli w stymulowaniu tego typu współpracy.