Raport Coimbra Group Universities nt. COVID-19

raport

Sieć Coimbra Group Universities opublikowała raport nt. doświadczeń uczelni w zakresie radzenia sobie z pandemią COVID-19.

Raport ten jest wynikiem konsultacji obejmujących całą sieć, a także intensywnych wewnętrznych sesji burzy mózgów, które przeprowadzono w ciągu ostatnich miesięcy w związku z postrzeganą potrzebą uniwersytetów członkowskich do wymiany doświadczeń i praktyk.

Raport można pobrać na stronie Coimbra Group Universities