Nabór w programie Welcome to Poland

welcome

Narodowa Agencja wymiany Akademickiej ogłasza kolejny nabór do programu "Welcome to Poland".

Działania zaplanowane do realizacji w projektach z naboru z 2020 roku stanowią połączenie działań z dwóch programów "Promocja Zagraniczna" i "Welcome to Poland".

Celem programu "Welcome to Poland" jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej
  • promowaniem tychże instytucji na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2020 roku o godz. 15:00.

Całkowita alokacja środków na nabór wynosi 12 000 000 PLN.

Projekty są finansowane ze środków krajowych.

Ogłoszenie i inne dokumenty dostępne TUTAJ