Gazeta SGH: Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego

książka

W jesiennej edycji Gazety SGH ukazał się artykuł nt. publikacji "Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania, dobre praktyki". Publikacja jest jednym z rezultatów realizowanego przez SGH projektu #SGH4U

Załączniki